Condiții ale politicii de protecție a datelor personale

Condiții ale politicii de protecție a datelor personale

Aceste condiții ale politicii de protecție a datelor personale descriu modul în care gestionăm informațiile personale ale clienților și vizitatorilor noștri. Textul este în conformitate cu legislația în vigoare și am încercat să îl scriem astfel încât să fie cât se poate de ușor de înțeles pentru fiecare cititor.

Principalele legi și reglementări pe care se bazează textul sunt

  • Legea nr. 480/2004, privind anumite servicii ale societăților informaționale

  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR)

Dacă aveți nevoie să obțineți informații și mai detaliate despre regulile, obligațiile și drepturile după care ne ghidăm, vă recomandăm să consultați aceste legi și reglementări.

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

1.1 Operatorul datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”) este Manumi Crafts s.r.o., ID 24260452, cu sediul social la Třebohostická 564/9, Praga 10, 110 00, numărul de dosar C 198378 păstrat la Curtea Juridică din Praga („noi” sau „administrator”).

1.2 Datele de contact ale operatorului sunt următoarele:

       - Adresa de livrare: Třebohostická 564/9, Praga 10, 100 00

       - email: info@manumi.ro

       - telefon: +40 332 228 123

1.3 Conform articolului 4 alineatul (1) din GDPR, prin date cu caracter personal se înțeleg toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă („dvs.” sau „persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special făcându-se referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, identificator de rețea sau la unul sau mai multe elemente specifice fizice, fiziologice, genetice, economice, psihologice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice.

1.4 Operatorul nu a numit un agent responsabil cu protecția datelor

2. Surse și categorii de date cu caracter personal prelucrate

2.1 Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care i le-ați furnizat sau datele cu caracter personal obținute de către operator ca urmare a onorării comenzii dvs.

2.2 Operatorul prelucrează datele dvs. de identificare și de contact precum și datele necesare pentru onorarea contractului.

3. Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1 Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt sau pot fi (se vor aplica întotdeauna în funcție de situația dvs. specifică):

  3.1.1 Onorarea unui contract (cel mai adesea procesarea unei comenzi) între dvs. și operator sau punerea în aplicare a unor măsuri de către administrator înainte de încheierea unui astfel de contract, acte legate imediat de onorarea contractului și de îndeplinirea drepturilor și obligațiilor care decurg direct din relația contractuală. Pentru plasarea comenzii, date cu caracter personal sunt necesare pentru procesarea cu succes a acesteia (de exemplu, numele in combinație cu adresa și alte detalii de contact). Furnizarea de date cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și onorarea contractului, deoarece fără ele nu este posibilă încheierea și, prin urmare, nici onorarea acestuia de către operator.

3.1.1.1 Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că este obligat să furnizeze datele sale personale (la înregistrare, în contul său de utilizator, la plasarea comenzii din interfața web a e-shopului) în mod corect și real și că este obligat să informeze Vânzătorul cu privire la modificarea datelor sale personale fără întârzieri nejustificate.

3.1.2 Interesele legitime ale operatorului, în conformitate cu GDPR, definite mai jos.

3.1.3 Acordul dvs. pentru prelucrarea datelor în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și newsletter) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR coroborat cu Secțiunea 7 alineatul (2) din Legea nr. 480/2004, privind anumite servicii ale societății informaționale în cazul în care nu a existat nicio comandă pentru bunuri sau servicii.

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

4.1 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt sau pot fi (întotdeauna în funcție de situația dvs. specifică):

  4.1.1. Onorarea contractului încheiat cu clientul, cel mai adesea executarea comenzii precum și a obligațiilor legale ce decurg din onorarea contractului

  4.1.2 Activități de marketing, de cele mai multe ori trimiterea de comunicări comerciale, în conformitate cu temeiuri legale

  4.1.3 Identificarea adecvată a satisfacției față de produsele sau serviciile furnizate

  4.1.4 Publicarea unui comentariu pe pagina web, atunci când un comentariu a fost publicat direct de către utilizator pe o pagină web.

4.2 Nu există un proces decizional individual automat din partea operatorului, în sensul art. 22 din GDPR.

5. Interesele legitime ale operatorului de date cu caracter personal

5.1 Interesele legitime ale operatorului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal sunt definite în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR și cu paragraful 47 din preambulul GDPR

5.2 Aceste interese legitime ale operatorului includ:

  5.2.1 Furnizarea de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și newsletter) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR și alineatul 47 din Preambulul GDPR,

  5.2.2 Chestionarea clienților cu privire la gradul de satisfacție cu privire la produsele și serviciile furnizate

6. Alți destinatari ai datelor cu caracter personal

6.1 Alți destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal sunt, în principal, companii de transport sau alte persoane implicate în livrarea produselor sau efectuarea plăților pe baza contractului de achiziție.

6.2 Alți destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal pot fi și furnizori de servicii care desfășoară activități legate de funcționarea operatorului, cum ar fi companiile care furnizează servicii de programare, servicii de tehnologie a informației (de exemplu, baze de date, sisteme economice), servicii de contabilitate sau servicii de marketing. Operatorul declară că în astfel de cazuri a luat și va lua toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja în mod adecvat datele cu caracter personal în conformitate cu GDPR.

6.3 Operatorul prelucrează date în Cehia, sau, după caz, în alte țări ale UE. Din motive legale (cum ar fi o comandă cu livrare în afara UE și transferul necesar de date către un transportator local), prelucrarea poate avea loc și în afara UE. În contextul cooperării cu entități globale, datele pot fi prelucrate și în afara UE, dar în acest caz entitatea este întotdeauna un participant la Privacy Shield, asigurând un nivel adecvat de protecție.

6.4 Determinăm satisfacția dvs. cu privire la achiziție prin intermediul unor chestionare trimise via e-mail, ca parte a programului Verified by Customers, în care este implicat e-shop-ul nostru. Vi le trimitem în baza interesului nostru legitim de a ne asigura că sunteți mulțumit de achizițiile efectuate la noi, de fiecare dată când efectuați o achiziție la noi, cu excepția cazului în care refuzați să le primiți (un refuz înseamnă că nu vi se vor mai trimite după alte achiziții).

7. Durata stocării datelor cu caracter personal

7.1 În cazul în care datele sunt prelucrate din motive legale, acestea vor fi prelucrate pe durata efectelor drepturilor și obligațiilor care decurg din contract și pe perioada necesară în scopul arhivării în conformitate cu legislația relevantă general obligatorie, dar nu pe o perioadă mai lungă decât cea specificată de reglementările legale generale obligatorii.

7.2 În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acordului dat, acestea sunt prelucrate pe o perioadă ce nu depășește retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, nu mai lungă de 10 ani de la data acordării consimțământului sau de la ultima comandă (se aplică opțiunea care apare ultima)

8. Drepturile persoanei vizate

8.1 Nu sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal operatorului. Cu toate acestea, dacă furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și onorarea contractului (de exemplu, adresa de e-mail pentru confirmarea comenzii, numele și adresa fizică pentru livrarea produselor etc.) fără furnizarea datelor dvs. personale, nu este posibilă încheierea contractului (adică este imposibilă finalizarea comenzii) sau onorarea ei de către operator.

8.2 În conformitate cu articolul 21 alineatele (1) și (2) din GDPR, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment sau să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora, în special dacă ele sunt prelucrate în scopuri de marketing direct. În aceste cazuri, operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care alte motive legale îl obligă să facă acest lucru, acestea prevalează asupra intereselor sau drepturilor persoanei vizate.

8.3 În plus, în condițiile stabilite în GDPR, aveți dreptul:

  8.3.1 la accesul la datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu art. 15 din GDPR,

  8.3.2 la corectarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 16 GDPR,

  8.3.3 la ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 17 din GDPR,

  8.3.4 la restricționarea prelucrării în conformitate cu art. 18 din GDPR,

  8.3.5 la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 din GDPR.

  8.3.6 să vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 din GDPR,

În cazul unor astfel de solicitări, vă rugăm să contactați administratorul datelor la adresa de contact de mai sus.

8.4 În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost încălcată sau legea GDPR încălcată, aveți și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

9. Condiții de securitate a datelor cu caracter personal

9.1 Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru securizarea datelor cu caracter personal și stocarea lor în format electronic și pe suport de hârtie și că numai persoanele autorizate de acesta au acces la datele cu caracter personal prelucrate.

10. Dispoziții finale

10.1 Prin trimiterea unei comenzi folosind formularul de comandă online, confirmați că sunteți familiarizat cu aceste Condiții ale politicii de protecție a datelor personale și că le acceptați în întregime.

10.2 Cu aceste condiții sunteți de acord și dacă bifați căsuța de consimțământ aflată în formularul online. Prin bifarea căsuței confirmați că sunteți familiarizat cu aceste Condiții ale politicii de protecție a datelor personale și că le acceptați în întregime.

10.3 Operatorul are dreptul să modifice aceste condiții. Acesta vor publica o nouă versiune a Condițiilor politicii de protecție a datelor personale pe pagina lor web. În cazul unor modificări semnificative, acesta vă va trimite o nouă versiune a acestor condiții pe adresa dvs. de e-mail, în cazul în care ea a fost furnizată operatorului.

 

Data ultimei actualizări: 30. 8. 2023