Termeni și condiții comerciale

TERMENI ȘI CONDIȚII COMERCIALE

societate comercială Manumi crafts s.r.o

cu sediul social la Třebohostická 564/9, Praga 10, 100 00

cod unic de identificare: 24260452

număru de înregistrare la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: 00055594

înscrisă în registrul comerțului ținut TJ din Praga, secțiunea C, insert 198378

pentru vânzarea de mărfuri prin intermediul unui e-shop, amplasat la adresa web pe www.manumi.ro

 

1. Dispoziții introductive

1.1. Acești termeni și condiții comerciale (denumite în continuare „termeni și condiții”) ale societății comerciale Manumi Crafts s.r.o., cu sediul social la Třebohostická 564/9, cod unic de identificare: 24260452, cod de identificare fiscală: CZ24260452, înregistrată în registrul comerțului menținut de Tribunalul Județean din Praga, secțiunea C, insert 198378 (denumit în continuare „vânzător“) reglementează, în conformitate cu dispozițiile articolului 1751 alineatul (1) din Legea nr. 89/2012, drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de vânzare-cumpărare (denumit în continuare "contractul de vânzare-cumpărare") încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "cumpărător") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător pe pagina web situată la adresa de internet www.manumi.ro (denumită în continuare „pagina web”), prin interfața paginii web (denumită în continuare „interfața web a e-shop-ului”).

1.2. În contractul de vânzare-cumpărare pot fi convenite dispoziții care se abat de la termenii și condițiile menționate. Orice dispoziții divergente din contractul de vânzare-cumpărare prevalează asupra dispozițiilor din Termeni și condiții.

1.3. Dispozițiile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare și Termenii și condițiile sunt întocmite în limba cehă. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limbile cehă și engleză.

1.4. Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile apărute în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

 

2. Contul de utilizator și programul de fidelitate

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului, efectuată pe pagina web, acesta poate accesa interfața de utilizator. Cumpărătorul poate comanda bunuri din interfața sa de utilizator (denumit în continuare „cont de utilizator”). Dacă interfața web a magazinului o permite, cumpărătorul poate comanda și bunuri, fără a fi nevoie să se înregistreze direct din interfața web a magazinului.

2.2. Atunci când se înregistrează pe site și când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și adevărate. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele din contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea mărfurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu este autorizat să permită utilizarea contului de utilizator de către terți.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult de 2 ani, sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile asumate prin contractul de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că este posibil ca accesul la contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special ca urmare a întreținerii necesare a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau a întreținerii necesare a echipamentelor hardware și software ale părților terțe.

2.7. Dreptul de a participa la Programul de loialitate sau de a obține recompense nu poate fi aplicat din punct de vedere legal. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza participarea sau de a anula participarea deja existentă (în desfășurare) la Programul de loialitate către orice entitate în orice moment, chiar și fără a furniza un motiv. Vânzătorul își rezervă inclusiv dreptul de a refuza folosirea recompenselor de loialitate de către orice entitate în orice moment, chiar și fără a oferi vreun motiv.

2.8. Participarea la Programul de loialitate și dreptul la recompense sunt legate de un anumit cont de utilizator. Vânzătorul nu este obligat să transfere recompensele sau dreptul de a participa la Programul de loialitate către o altă persoană (entitate) sau alt cont de utilizator.

2.9. Vânzătorul își rezervă dreptul de a lua o decizie finală în toate aspectele legate de Programul de loialitate

 

3. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

3.1. Orice prezentare a produselor plasate pe interfața web a magazinului are caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare a acestor bunuri. Prevederile secțiunii 1732, paragraful 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile individuale ale acestora. Prețurile bunurilor și serviciilor oferite includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile bunurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține și informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile referitoare la costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor listate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Cehiei.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului.

Formularul de comandă conține în principal informații despre:

 • 3.4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt „puse” de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),
 • 3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție al bunurilor, informații despre modalitatea solicitată de livrare a bunurilor comandate și
 • 3.4.3. informații despre costurile asociate cu livrarea bunurilor (denumite în continuare „comanda”).

3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele pe care acesta le-a introdus în formularul de comandă, oferindu-i-se inclusiv posibilitatea de a detecta și corecta erorile care rezultă din datele introduse. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului apăsând pe butonul „Finalizare comandă”. Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul confirmă cumpărătorului fără întârziere primirea comenzii, imediat după primirea acesteia, prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în interfața utilizatorului sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a cumpărătorului").

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile estimative de transport), să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se stabilește prin transmiterea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de către vânzător cumpărătorului prin poștă electronică la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord să folosească mijloace de comunicare la distanță pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la Internet, convorbiri telefonice) sunt achitate de către cumpărător însuși, aceste costuri nefiind diferite de cele de bază.

 

4. Prețul produselor și condițiile de plată

4.1. Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea mărfurilor conform contractului de vânzare-cumpărare în următoarele moduri:

 • prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. IBAN: RO35 RNCB 0249 1756 8215 0001, BIC: RNCBROBU deschis la Banca Comerciala Romana S.A. (denumit în continuare „contul vânzătorului”)
 • fără numerar prin plata cu cardul sau prin transfer rapid prin sistemul de plată GoPay

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor, în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

4.3. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător un avans sau o altă plată similară. Aceasta nu afectează prevederile art.

4.6 din termenii și condițiile comerciale, privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4. În cazul plății în numerar sau ramburs, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil aferent plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care cumpărătorul nu confirmă comanda (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie trimise cumpărătorului. Prevederile § 2119, paragraful 1 din Codul civil nu se aplică.

4.7. Reducerile din prețul bunurilor oferite de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele, cu excepția utilizării voucherelor cadou (de reducere) (a se vedea secțiunea 4.8) achiziționate în e-shop.

4.8. Voucherul cadou achiziționat vă dă dreptul la o reducere în cuantumul menționat pe voucherul cadou.

4.9. În cazul în care acest lucru este uzual în relația comercială sau dacă este prevăzut de reglementările legale general obligatorii, vânzătorul va emite un document fiscal - o factură - către cumpărător în ceea ce privește plata efectuată în temeiul contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul este plătitorul taxei pe valoarea adăugată. Document fiscal – vânzătorul emite factura cumpărătorului după plata prețului bunurilor și o trimite în format electronic la adresa de e-mail a acestuia.

4.10. Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda fără a oferi un motiv și fără a percepe o taxă de anulare dacă comanda nu a fost încă expediată.

4.11. Cumpărătorul anulează comanda prin e-mail la adresa info@manumi.ro. Vânzătorul poate accepta și anularea comenzii prin telefon, dar este necesară confirmarea prin metoda anterioară. Atunci când anulează o comandă, cumpărătorul trebuie să indice numărul comenzii, numele său și datele de contact (număr de telefon, e-mail). Odată ce vânzătorul anulează comanda, cumpărătorul va primi un e-mail de confirmare a anulării.

 

5. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, conform cu dispozițiile art. 1837 din Codul civil, nu este posibil să se retragă dintr-un contract de vânzare-cumpărare pentru bunuri care au fost adaptate în conformitate cu dorințele sale sau pentru persoana acestuia și dintr-un contract de vânzare-cumpărare pentru bunuri care au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri după livrare.

5.2. Cu excepția cazului menționat la articolul 5.1 sau a oricărui alt caz în care contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi reziliat, cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul de vânzare-cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, conform dispozițiilor art. 1829 alineatul (1) din Codul civil, cu condiția ca, în cazul în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor părți, acest termen să fie calculat de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie adresată vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de cumpărare și la adresa Manumi, Třebohostická 564/9, Praga 10 – 100 00, sau pe adresa de e-mail a vânzătorului info@manumi.ro. Formularul de retragere din contract este disponibil pe pagina web a vânzătorului (fișier pdf, fișier doc).

5.3. În cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, acesta se anulează încă de la început. Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, acesta va suporta costurile legate de returnarea bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate, din cauza naturii lor, pe traseul poștal obișnuit.

5.4. În cazul retragerii din contract în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea acestuia din contract, în același mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul are inclusiv dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător la returnarea bunurilor de către cumpărător sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord și nu sunt suportate costuri suplimentare de către acesta. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să-i returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să îi returneze bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile.

5.5. În conformitate cu articolul 1832 din Codul civil, cumpărătorul are dreptul la rambursarea sumelor legate de transportul bunurilor (taxe poștale) în momentul achiziției (nu al returului). Cu toate acestea, acest drept este doar ca valoare egal cu cea mai ieftină opțiune oferită de vânzător (chiar dacă cumpărătorul a ales o metodă de livrare mai scumpă în momentul comenzii), în timp ce colectarea personală nu poate fi considerată ca fiind o astfel de metodă de livrare.

5.6. Vânzătorul are dreptul de a solicita compensarea în mod unilateral a cererii de plată pentru deteriorarea bunurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

5.7. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în orice moment până când bunurile sunt primite de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul va rambursa prețul de achiziție cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar, în contul desemnat de cumpărător.

5.8. În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie atunci când cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile.

 

6. Transport si livrarea bunurilor

6.1. În cazul în care metoda de transport este convenită pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, să livreze bunurile la locul specificat de către cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3. În cazul în care, din motive care țin de cumpărător, este necesar să se livreze bunurile în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.

6.4. La primirea bunurilor, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea coletului și, în cazul în care constată defecte, să le notifice imediat companiei de transport. În cazul în care ambalajul este deteriorat, ceea ce indică faptul că pachetul a fost supus unei modificări, cumpărătorul nu poate accepta coletul de la companiei de transport.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul bunurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt întocmite de către acesta.

 

7. Drepturi din executarea defectuoasă

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile ce decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de dispozițiile relevante cu caracter general obligatoriu (în special articolele 1914-1925, 2099-2117 și 2161-2174 din Codul civil).

7.2. Vânzătorul garantează cumpărătorului că bunurile nu prezintă defecte în momentul primirii lor. Vânzătorul garantează în fața cumpărătorului, că, în momentul în care acesta a luat în primire bunurile:

 • 7.2.1. bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de către vânzător,
 • 7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului pe care vânzătorul îl declară pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,
 • 7.2.3. calitatea sau designul bunurilor corespunde eșantionului sau modelului contractat, dacă acestea au fost determinate conform eșantionului sau modelului convenit;
 • 7.2.4. bunurile sunt livrate în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și7.2.5. bunurile respectă cerințele reglementărilor legale.

7.3. În cazul în care un defect apare în termen de douăsprezece luni de la primire, se consideră că bunurile au fost defecte la primire, cu excepția cazului în care natura bunurilor sau a defectului exclude acest lucru. Această perioadă nu include perioada în care cumpărătorul nu a utilizat articolul, dacă defectul a fost semnalat în mod justificat.

7.4. Cumpărătorul este îndreptățit să își exercite dreptul de executare defectuoasă care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.

7.5. Drepturile de executare defectuoasă pot fi exercitate de către cumpărător prin completarea formularului de reclamație, disponibil pe pagina web (fișier pdf, fișier doc) și trimiterea acestuia la adresa sediului firmei vânzătorului sau prin e-mail la adresa info@manumi.ro. Reclamația trebuie să includă numărul comenzii, o descriere a defectului produselor și, dacă este cazul, documente (de exemplu, fotografii).

7.6. La primirea de către vânzător a bunurilor reclamate, cumpărătorului i se va trimite o confirmare de primire a reclamației în termen de 3 zile. Confirmarea inițierii procedurii de reclamație va fi trimisă la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în comandă.

7.7. Cumpărătorul este obligat să dovedească faptul că a cumpărat bunurile de la vânzător și că a reclamat defectul în termenul stabilit.

Fără dovada acestor fapte, vânzătorul nu este obligat să accepte reclamația.

7.8. Drepturile de executare defectuoasă nu se aplică în cazul uzurii bunurilor cauzate de utilizarea normală a acestora sau în cazul unor defecte ale bunurilor de care cumpărătorul avea cunoștință sau pe care le-a provocat el însuși.

7.9. În cazul unei reclamații aprobate, cumpărătorul are dreptul la

 • 7.9.1. livrarea de produse noi sau o parte din produse
 • 7.9.2. retragerea din contract
 • 7.9.3. eliminarea defectelor sau
 • 7.9.4. reducere din prețul de achiziție dreptul de a alege calea de remediere a reclamației aparține cumpărătorului.

7.10. În cazul unei reclamații aprobate, vânzătorul plătește costurile minime asociate cu trimiterea înapoi a bunurilor. În cazul în care cumpărătorul alege o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de vânzător în conformitate cu articolul 1832 alineatul (2) din Codul civil, cumpărătorului i se rambursează costurile corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare standard oferite de vânzător. În cazul unei reclamații nejustificate, cumpărătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru costurile legate de soluționarea reclamației și nici vânzătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru costurile suportate de partea sa.

7.11. Termenul de soluționare a reclamației se suspendă în cazul în care vânzătorul nu a primit toate documentele necesare pentru soluționarea acesteia (produse, alte documente). Vânzătorul este obligat să solicite documente suplimentare de la cumpărător în cel mai scurt timp posibil. Termenul se suspendă de la această dată până în momentul în care cumpărătorul furnizează documentele solicitate.

7.12. Vânzătorul notifică cumpărătorul cu privire la soluționarea reclamației în termen de 30 de zile calendaristice, pe adresa de e-mail specificată în comandă.

7.13. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea defectuoasă a vânzătorului pot fi reglementate de regulamentul de reclamații al vânzătorului.

 

8. Alte drepturi și obligații ale părților contractante

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al acestora.

8.2. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul prevederilor art. 1826 paragraful 1 lit e) din Codul civil.

8.3. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de vânzare-cumpărare este responsabilitatea Inspecției Comerțului Cehe, cu sediul social în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, CUI: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs. Platforma online de soluționare a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător care decurg din contractul de vânzare-cumpărare.

8.4. Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri pe baza unei licențe comerciale. Inspecția comercială este efectuată de biroul comercial relevant pentru jurisdicția sa. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este asigurată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.5. Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări a circumstanțelor în sensul § 1765, paragraful 2 din Codul civil.

8.6 Conform Actului de înregistrare a vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

 

9. Protecția datelor cu caracter personal

9.1. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul (CE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "GDPR") referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul executării Contractului de achiziție, în scopul negocierii prezentului contract și în scopul îndeplinirii obligațiilor de drept public ale vânzătorului, printr-o secțiune dedicată pe pagina sa web.

 

10. Trimiterea de mesaje comerciale și stocarea fișierelor cookies

10.1. Cumpărătorul este de acord să primească informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și este de acord totodată să primească comunicări comerciale din partea vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de fișiere cookies pe computerul său. În cazul în care achiziția poate fi efectuată pe pagina web și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite fără stocarea fișierelor cookies pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul își poate retrage în orice moment consimțământul în conformitate cu fraza anterioară.

 

11. Livrare

11.1. Cumpărătorului îi pot fi livrate bunurile la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator sau specificată de către cumpărător în comandă.

 

12. Dispoziții finale

12.1. În cazul în care relația stabilită prin contractul de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), părțile convin ca relația să fie reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu afectează drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.

12.2. În cazul în care orice dispoziție din Termeni și condiții este sau devine nulă sau invalidă dispoziția nulă va fi înlocuită cu una a cărei semnificație este cât mai apropiată de cea a dispoziției invalidă. Nulitatea sau invaliditatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările contractului de vânzare-cumpărare sau a termenilor și condițiilor necesită un formular scris.

12.3. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv termenii și condițiile comerciale, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

12.4. Date de contact ale vânzătorului: adresa de livrare este Manumi, Třebohostická 564/9, Praga 10 – 10000, adresa de e-mail info@manumi.ro, telefon +40 332 228 123.

În Praga pe 30.8.2023